streda , 19 mája 2021
Home / Rodina / Partnerské vzťahy / Zázračné slovíčko, ktoré zachránilo nejeden vzťah pred rozvodom, je…

Zázračné slovíčko, ktoré zachránilo nejeden vzťah pred rozvodom, je…

Trápite sa vo vzťahu a neviete, v čom je chyba? Alebo sa cítite už celkom beznádejne???  

Psychológovia prišli so zaujímavou teóriou podporenou štúdiou, podľa ktorej stačí na záchranu manželstva jedno obyčajné slovíčko. Tušíte ktoré?

“Ďakujem ti”

Štúdia univerzity v Georgii priniesla veľmi zaujímavé, hoci možno nie až také prekvapujúce, výsledky. Opäť raz sa totiž potvrdilo, ako málo si navzájom ďakujeme, pričom práve vďačnosť je vo vzťahoch, nielen tých partnerských, základ.

Dôležité maličkosti. Aj tak by sa dali pomenovať slovíčka “ďakujem” či “prosím”, ktoré akosi zabúdame používať, najmä v rodine a vo vzťahu. Prečo je tomu tak? Je na vine ľahostajnosť, pohodlnosť, zvyk, neslušnosť??

Výskum Američanov jasne ukázal, že slovkom “ďakujem” vieme zachrániť skutočne veľa. Ak nám druhá osoba prejaví vďačnosť a ocenenie, cítime sa zrazu potrební a užitoční. A práve to sú piliere, na ktorých by malo stáť každé šťastné, dlhoveké partnerstvo.

Vďačnosť vo vzťahu je základ

Výskumu sa zúčastnilo asi 500 ženatých, resp. vydatých osôb, pričom všetci vyplňovali dotazník týkajúci sa rozličných oblastí spoločného života partnerov.

Ako ukázali výsledky prieskumu, za vôbec najdôležitejší aspekt manželstva označila väčšina opýtaných práve vďačnosť.

Vďačnosť v manželstve neradno podceňovať. Nebojme sa milovanej osobe poďakovať.

Podľa Allena Bartona, autora štúdie, výskum zreteľne poukázal práve na dôležitosť vďaky medzi partnermi i v rodine ako takej. A keďže v súčasnosti ďakovať akosi zabúdame, nečudo, že krachuje toľko manželstiev.

Vyjadrenie vďaky však musí byť vždy úprimné. Faloš ani irónia neobstoja, práve naopak, len prilejú olej do ohňa do nevďačnosťou naštrbeného vzťahu.

Ďakujme si a buďme spolu šťastní

Za čo si teda máme navzájom ďakovať? Za všetko, aj za zdanlivo nenápadné drobnosti, za dobrý obed, čo manželka navarila, aj manželovi za umytý riad. Poďakujme sa aj za pomoc a podporu v náročných dňoch.

A keďže ľudia majú vo zvyku všímať si skôr negatíva, ktoré si aj dlhšie pamätajú, skúsme sa o to intenzívnejšie sústrediť na to pozitívne v našich vzťahoch a životoch.

Každý deň si všímajme dobré veci, za ktoré môžeme byť vďační. A aj sa za ne dotyčnej osobe po našom boku poďakujme. Všetci predsa potrebujeme cítiť, že sme potrební, oceňovaní a milovaní.

zdroj: AdMe, Pixabay

Komentáre

komentáre