pondelok , 24 júna 2024
Home / Dieťa / Aby škola nebola prevýchovným táborom: Ako na to?

Aby škola nebola prevýchovným táborom: Ako na to?

Učiteľ by mal pre dieťa predstavovať vzor prosociálneho správania. Niekoho, koho si váži, pretože mu ide pozitívnym príkladom a je správnym vzorom na vytváranie si vzťahov k iným ľuďom.

Čo však, keď tomu tak nie je? Ak sa namiesto toho žiak stretáva s osobou, ktorá sa ho snaží „iba“ prevychovať, a to za každých okolností? S niekým, kto absolútne nevníma jeho individualitu, alebo naopak vôbec nezvláda nevhodné správanie problémového študenta?

Škola ako miesto prevýchovy?

Žiaci vo všeobecnosti uprednostňujú priateľský prístup zo strany učiteľov. Avšak prirodzená autorita musí byť zachovaná, inak dochádza k strate rešpektu a prekračovaniu hraníc medzi žiakom a učiteľom. Taktiež sa žiada správna motivácia zo strany pedagóga, stimulácia žiaka a ocenenie jeho snahy.

Na dosiahnutie pozitívneho vzťahu žiak-učiteľ je nevyhnutné, aby mal dospelý človek vykonávajúci (respektíve kto chce učiť deti) pedagogickú prax kladný vzťah k deťom, pedagogický optimizmus a prirodzenú vieru v ich schopnosti a možnosti sa posúvať dopredu.

V porovnaní s minulosťou však pegagógovia čelia viacerým nástrahám, na ktoré sú neraz nepripravení a nevedia adekvátne reagovať. Čo všetko sa očakáva od učiteľa 21. storočia?

Obraz dobrého pedagóga súčasnosti

Na učiteľa súčasnosti sa kladú čoraz väčšie nároky. Deti aj rodičia akosi automaticky čakajú, že dobrý učiteľ bude:

 • vzdelávať,
 • vyučovať,
 • vychovávať,
 • chrániť žiakov,
 • podporovať ich,
 • pomáhať im pri riešení ich problémov.

Akosi sa však zabúda na jeden čoraz rozšírenejší faktor – deti sú stále nezvládnuteľnejšie a chýba im prirodzený rešpekt k starším ľuďom a autoritám. Keďže správanie mnohých dnešných žiakov nemá hranice, učiteľ sa veľakrát dostáva do role obete a musí svoje konanie obhajovať ako pred žiakmi, tak pred ich rodičmi.

Príčiny nevhodného správania detí v škole

Za všetkým je nevhodné správanie detí v škole, či už vo vzťahu k učiteľom, ale aj k spolužiakom. Čo je za tým, čo spôsobuje ich drzosť a nedostatok rešpektu a dá sa s tým v škole niečo urobiť?

Je nutné vysvetliť, že nežiaduce formy správania u detí vznikajú z rôznych príčin. Medzi najčastejšie radíme:

 • väčšiu dávku vrodenej agresivity,
 • poruchy správania – ADHD a iné,
 • nedostatočnú výchovu v rodine,
 • negatívny dopad mediálneho násilia,
 • preťaženosť dieťaťa,
 • nudu,
 • predvádzanie sa pred inými deťmi,
 • boj žiakov o moc,
 • užívanie legálnych i nelegálnych drog,
 • nevábne školské prostredie,
 • neúspechy v škole.

Samozrejme dôvodov, prečo sa daný žiak správa v škole neslušne a nerešpektuje pedagóga, môže byť omnoho viac a neraz je nutné k nim pristupovať individuálne.

Škola nie je výchovný tábor

Tento komplexný problém vzťahu žiak-pedagóg, nezvládnuteľné správanie detí a mladých ľudí, ako aj nasmerovanie učiteľov na správne jednanie s problémovými žiakmi, sa pokúša riešiť Mária Belešová v knihe Škola nie je výchovný tábor. Nájdete v nej skutočné príbehy učiteľov a konkrétne situácie, s ktorými sa stretli počas svojej pedagogickej praxe. Príbehy sa týkajú problémových a agresívnych žiakov, detí s ADHD, autizmom či s poruchami správania. V knihe sú aj skúsenosti učiteľov so vzdelávaním a s výchovou rómskych detí a detí z rodín, v ktorých úradujú vulgarizmy, klamstvá, agresivita, alkohol a tabak.

Jednotlivé kapitoly knihy vám poskytnú cenné rady, ako vyriešiť problémové správanie žiakov v školách.

zdroj: Grada

 

Komentáre

komentáre