streda , 24 apríla 2024
Home / Dieťa / Čo najviac hovoriť deťom?

Čo najviac hovoriť deťom?

Slová dokážu veľa. Ublížiť aj potešiť. Sila slov je mocná, a to najmä vo vzťahu k deťom. Samozrejme, ak rátame k tomu aj činy, vieme veľa ovplyvniť. Možno si to niekedy ani neuvedomujeme, ale slovami vieme dieťa aj raniť a tak zmeniť  jeho postoj k životu. Ale ak volíme vety, ktoré sú silné – v pozitívnom zmysle, vyznávajúce a sú pri tom úplne jednoduché, môžeme si byť istí, že opäť, ale v dobrom, ovplyvníme ďalšie fungovanie syna, či dcéry.  A tu platí pravidlo, že čím častejšie tie krásne slová budeme hovoriť, tým to bude lepšie pre dieťa a aj pre rodiča.

Každý rodič vie, že pre dieťa je dôležité v živote naučiť sa čítať, písať, počítať… Každá mama, či otec je rád, keď je dieťa schopné spolupracovať, logicky rozmýšľať a môže povedať, že je na svoje dieťa pyšný. Avšak pri všetkých týchto zručnostiach je predsa len niečo, čo treba vypichnúť ako to úplne najdôležitejšie. Komunikácia, resp. komunikatívnosť.

Od narodenia stále rodičia niečo rozprávajú svojím deťom, aj keď dieťa ešte nie je schopné odpovedať, snažia sa to opísať, uviesť príklad, poukázať, ako sa čo má a čo nemá. Vo výchove dieťaťa je veľmi podstatná pochvala. Všimli ste si niekedy, keď pochválite dieťa, že sa mu rozjasní tvár, očividne sa poteší. Týmto štýlom získavajú deti sebavedomie a to spôsobuje aj to, že pochopia, že sú pre svoju mamu a otca tie najdôležitejšie bytosti.

Slová fungujú ako kúzla

Ľúbim ťa

To najkrajšie slovné spojenie… Pokojne hovorte aj každý deň. Dieťa bude vždy vedieť, že je milované, že má pocit istoty u rodiča a že ho rodič berie také, aké je.

Prepáč

Naučiť dieťa ospravedlniť sa je možno ťažšia zručnosť, ktorú dieťa nemusí pochopiť hneď. Je však podstatné poukázať na to, že sa nemýlia len deti, ale aj dospelí. Že aj mama, aj otec robia chyby a že práve z chýb sa dá poučiť.

Ďakujem

Každý z vás pozná otázku, keď vaše dieťa niečo dostane : „Zlatko a čo sa povie?“ Dieťa automatiky povie „ďakujem“. Opäť je ideálne, ak ide aj rodič príkladom. Povedzme si úprimne, veľa dospelých v dnešnej dobe nevie poďakovať. Pri tom je to také jednoduché, resp. bežné pri normálnom správaní.

Aha, pozri sa!

Vzbudzujte zvedavosť u detí. Spoločne objavujte nové veci, pri ktorých sa dá opäť veľa komunikovať. Keď bude dieťa zvedavé, bude chcieť poznať stále viac, bude  sa vedieť  jednoduchšie zapájať v škôlke, škole, kde sa  bude „chcieť“ a „nie musieť“ sa učiť.

Čo na to povieš?

Táto otázka dieťa vyzýva vyjadriť sa, dáva mu priestor povedať svoj názor, urobiť si úsudok, pomenovať pocit, či myšlienku.  Výsledkom je diskusia, prostredníctvom ktorej sa naučí chápať napríklad pri problémoch, ako funguje kompromis alebo že sa dá veľa vecí vyriešiť dohodou. Ak sa bude táto zručnosť pravidelne pestovať, dieťa sa naučí byť ústretovejšie a zistí čo je to byť fér.

Áno, slová sú naozaj kúzla… Tak skúste s nimi čarovať.

foto: pixabay.com

Komentáre

komentáre