streda , 20 októbra 2021
Home / Rodina / Spoločné spolužitie s rodičmi

Spoločné spolužitie s rodičmi

Nie je pravidlo, že každý dospelý, slobodný človek má vlastný byt a taktiež nie je automatické, že mladomanželia bývajú hneď po svadbe vo vlastnom byte, či dome. V dnešnej dobe mnohí riešia najprv svoje “hniezdočko lásky” a až potom svadbu. Avšak je tu ešte jedna alternatíva a to bývanie s rodičmi.

V spolunažívaní s rodičmi však môžu vzniknúť aj isté problémy. Najčastejším tŕňom býva postoj rodičov k manželstvu a manželskému partnerovi svojho dieťaťa. Ak im “sadne”, potom je spolužitie v jednej domácnosti prijateľné a aspoň na nejaký čas v pohode. Ale môžu sa vyskytnúť isté trhlinky, pretože rodičia v pokročilejšom veku majú už iné predstavy ako novomanželia, ktorí odštartovali novú etapu života.

Pravidlá spolužitia

Je rozdiel, ak mladý pár bude bývať s rodičmi dočasne, alebo pôjde o trvalé spolužitie pod jednou strechou. Pri dočasnom riešení bytovej situácie by sa mali “mladí” viac prispôsobiť, lebo je zrejmé, že sa aj tak po čase odsťahujú. Ak si obe strany želajú spokojné spolužitie, mali by si spravodlivo rozdeliť určité povinnosti a financovanie domácnosti. Ak manželia zostanú bývať u rodičov manželky, je pravdepodobné, že matka a jej dcéra sa lepšie dohodnú, či už v spoločnej kuchyni alebo pri domácich prácach. Pri bývaní s rodičmi manžela si manželka do spoločnej domácnosti prináša iné zvyky, iný systém riadenia domácnosti a tu už môže vzniknúť nedorozumenie. Nastáva čas, kedy musí zasiahnuť manžel, ktorý by mal stáť pri svojej žene. Mal by ju akosi chrániť pred útočnými pripomienkami svojich rodičov. Rodičia by mali zase akceptovať svojho syna, uvedomiť si, že si založil svoju rodinu.

Ak sú novomanželia a svokrovci zohratí a vzťahy sú naozaj viac než dobré, nie je dôvod sa sťahovať, keďže sa dá v spoločnej domácnosti nerušene existovať.

V čom sú podľa vás výhody/nevýhody spoločného bývanie s rodičmi?

foto: pixabay.com

Komentáre

komentáre