nedeľa , 28 mája 2023
Home / Dieťa / Aktivity / Moja prvá kniha o … PODĽA Montessori

Moja prvá kniha o … PODĽA Montessori

Deti a hry, to jednoducho patrí k sebe. Úžasné je, ak to vieme spojiť aj s učením sa nových vecí, všetko pravdaže hravou a prístupnou formou. 

Odborníčkou na to je Maria Montessori, ktorej pokrokové myšlienky celkom zmenili vnímanie výučby detí. Inšpirovali sa nimi mnohí, nečudo, keď to na deti, aj rodičov skutočne funguje.

Príkladom sú aj krásne detské knižky plné nálepiek a tvorivosti Moja prvá kniha o lesných zvieratkách, Moja prvá kniha o domácich zvieratách a Moja prvá kniha o záhrade.

Moja práva kniha o … záhrade, lesných i domácich zvieratkách

V knihe Moja prvá kniha o záhrade nájdete cvičenia a hry vychádzajúce z princípov svetoznámej pedagogiky Marie Montessori. Úlohy rozvíjajú kognitívne schopnosti detí, ktoré pracujú s rôznymi pomôckami – farbičkami, nožničkami a nálepkami. Deti prostredníctvom rôznych úloh objavujú záhradný svet plný zaujímavých rastlín a živočíchov. Učenie sa tak pre ne stáva hrou, zábavou i prirodzenou súčasťou života.

Knižôčka je prednostne určená deťom od 5 do 6 rokov, ale istotne poteší aj ostatné detičky.

V knihe Moja prvá kniha o domácich zvieratách nájdete cvičenia a hry vychádzajúce z princípov svetoznámej pedagogiky Marie Montessori. Úlohy rozvíjajú kognitívne schopnosti detí, ktoré pracujú s rôznymi pomôckami – farbičkami, nožničkami a nálepkami. Deti prostredníctvom rôznych úloh objavujú pútavý svet domácich zvierat. Učenie sa tak pre ne stáva hrou, zábavou i prirodzenou súčasťou života.

V knihe Moja prvá kniha o lesných zvieratkách nájdete cvičenia a hry vychádzajúce z princípov svetoznámej pedagogiky Marie Montessori. Úlohy rozvíjajú kognitívne schopnosti detí, ktoré pracujú s rôznymi pomôckami – farbičkami, nožničkami a nálepkami. Deti prostredníctvom rôznych úloh objavujú pútavý svet lesných zvierat. Učenie sa tak pre ne stáva hrou, zábavou i prirodzenou súčasťou života.

Obe knižôčky potešia už tých najmenších škôlkarov (sú prednostne určené deťom od 3 – 4 rokov).

Maria Montessori

Maria Montessori – pokroková pedagogička, žijúca na začiatku 20. storočia, od základov zmenila spôsob, akým sa pozeráme na vývoj a vzdelávanie dieťaťa. Vo svojej práci sa sústredila na skutočnú povahu dieťaťa. Deti sú podľa nej zvedavé bytosti, ktoré už od raného veku disponujú bohatými kognitívnymi schopnosťami. Všetko, čo potrebujú, sú iba správne podnety, aby sa toto bohatstvo dostalo na povrch a rozvíjalo sa.

Podľa M. Montessori sa poznatky získavajú najmä prostredníctvom zmyslov – hmatom, zrakom, sluchom a voľnou manipuláciou. Učenie najviac podporíme tým, že dieťaťu poskytneme voľnú ruku pri výbere činností a namiesto abstraktného vysvetľovania pojmov sa zameriame na praktické skúsenosti a pokusy. Pomáhať dieťaťu rásť znamená podporovať jeho iniciatívnosť, rešpektovať postupné objavovanie, tolerovať omyly, nechať ho hľadať správne riešenie a tešiť sa s ním, keď sa učí z vlastných chýb.

Zabavte detičky aj seba skvelými publikáciami zo Slovartu, ktoré sú hravé, plné úžasných farieb a skvelých výchovných myšlienok.

zdroj: Slovart

Komentáre

komentáre