sobota , 24 októbra 2020
Home / Rodina / Magické obdobie adventu začína

Magické obdobie adventu začína

Prvá adventná nedeľa otvára dvere najkrajšiemu obdobiu roka. V tomto roku pripadla na 3. decembra a s prvou zapálenou sviečkou na adventnom venci prináša do našich domácností tú pravú vianočnú atmosféru.

O advente

Pojem advent pochádza z latinského slova adventus, čo v preklade znamená príchod alebo očakávanie príchodu Mesiáša. Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred Štedrým dňom a do cirkevného roka ho zaviedol v roku 600 pápež Gregor Veľký. Najskôr trvalo až osem týždňov, od roku 922, kedy bol pápežom Ján X., ide o štvortýždňové obdobie a prvá adventná nedeľa je vždy tá, ktorá je najbližšia k poslednému dňu novembra.

Tak v minulosti ako aj dnes sa obdobie adventu nesie u veriacich v znamení očakávania a príprav na slávenie Kristovho narodenia. Prípravy na vianočné sviatky sa v minulosti chápali predovšetkým v duchovnom zmysle. Ako píše etnologička Katarína Nádaská, ich základom malo byť celkové stíšenie, pokánie, skoncovani so zlozvykmi a s neresťami nakopenými počas celého roka, aby sme mohli hovoriť o skutočnom novom začiatku nielen v živote cirkevného spoločenstva, ale aj v živote každého kresťana. Okrem upratovania a prípravy domácností na sviatočné dni, si ľudia mali upratať aj v sebe, či už napraviť zlé skutky alebo pomeriť sa so svojimi neprajníkmi. V adventnom období sa ľudia zvyčajne postili (išlo o tzv. malý pôst), platil zákaz tanečných zábav a svadieb, až na záver adventu nastal čas pečenia koláčov, oblátok, typické boli aj zabíjačky alebo prvé stáčanie mladého vína.

Príznačné pre advent boli aj tzv. roráty zamerané na vyjadrenie úcty k Bohorodičke. Išlo o ranné sväté omše s osobitým čarom, na ktoré sa ľudia schádzali ešte pred svitaním. Názov roráty pochádza zo žalmu začínajucom slovami Rorate coeli desuper… (Rosu dajte, nebesá). Mnohí z nás si dnes nevedia predstaviť čakanie na Vianoce bez adventného venca. Zvyk pripravovať adventný veniec k nám prenikol v tridsiatych rokoch 20. storočia. Tradícia pochádza z protestantského prostredia, jeden z príbehov hovorí, že ho začiatkom 19. storočia vyrobil pre chudobné a opustené deti pastor Johann Henrich Wichern. Tradícia sa neskôr rozšírila aj do katolíckych chrámov a domácností. V prvú adventnú nedeľu nosia veriaci vyzdobené adventné vence do kostola na posvätenie.

A ako vyzerajú adventné prípravy u vás doma?

zdroj: Katarína Nádaská ‒ Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch / foto: Pixabay

Komentáre

komentáre