štvrtok , 5 augusta 2021
Home / Dieťa / Batoľa / Má vaše dieťa 3 roky? Pozor na Freudovú analýzu!

Má vaše dieťa 3 roky? Pozor na Freudovú analýzu!

Dosť často sa v oblasti vnímania  a prežívania spomína na rôzne psychologické teórie. Sigmund Freud, Carl Jung, či Karen Horneyová boli priekopníci psychológie.

Ono sa to nezdá, ale veľa ich teórii (áno, aj Freudova), je aktuálna dodnes. Taký Sigmund Freud je totiž považovaný za priekopníka psychoanalýzy založenej na pudoch. Málo ľudí si však uvedomuje genialitu tohto človeka v realite.

Psychoanalýza nevznikla len tak

Keď sa povie meno Sigmund Freud, automaticky sa v mysliach ľudí objaví obraz postaršieho, zarasteného pána, ktorý všetko pripisoval ľudskej sexualite. Nik nejde priamo do hĺbky. Možno preto, že sa veľmi málo ľudí dokáže do hĺbky problematiky psychoanalýzy dostať. No poďme späť k problému. Čo to má spoločné s deťmi? Prečo práve v období 3 rokov?

sigmund-freud-400399_960_720
Genialita tohto psychológa a lekára je veľakrát zbytočne prehliadaná a zaškatuľkovaná len na to, čo sa ľuďom hodí. Pritom práve vďaka nemu môžeme dnes ľahšie predchádzať mnohým ochoreniam a poruchám, ktoré majú základ v psychike a dokážu ovplyvniť celú nervovú sústavu človeka.

Je to dlhoročná štúdia

Táto štúdia, skúmajúca ľudskú osobnosť, vedomie, podvedomie, aj nevedomie , ale aj Ja, Nad – Ja, či Ono, pracuje a vyvíja sa stovku rokov, no základ má jasný. Ona ale nevznikla len tak. Samotný Freud bol študovaný lekár, zaoberajúci sa neurofyziológiou. Počas svojej medicínskej praxe sa stretával s rôznymi ochoreniami, ktoré nemali reálny základ a nedali sa vysvetliť (slepota, napríklad). Nebolo totiž jasné, ako dokáže človek počas života stratiť cit v rukách, zrak, sluch. Ešte dnes sa tým lekári zaoberajú, či je za tým všetkým genetika, vplyv prostredia, alebo či to, ako jednoducho občas Freud podotkol, nie je vďaka mozgu. A tak sa tu objavilo podvedomie a nevedomie. Oboje sa vymykajú reálnemu vedomiu. A všetky tri sa dokážu aj v dospelosti dostať do konfliktu, ktorý vyústi do neurózy. Neskôr zaviedol do praxe práve pojem neuróza, ktorá sa stala základom pre skúmanie ľudskej osobnosti, správania a prežívania.

Všetky pojmy vznikli na základe jeho vlastných skúmaní pacientov. Uvedomil si, že vlastné myšlienky u dieťaťa prechádzajú vďaka vplyvu okolia akousi cenzúrou. A toto sa stalo základom vzniku neurózy u človeka.

Neuróza nie je typické ochorenie. Podklady má práve v období tesne pred a tesne po 3. roku života

Neurotickosť je psychické ochorenie, ktoré vzniká, ako inak, konfliktom. Ide o určitý konflikt medzi vedomím a podvedomím. Vyššie som spomenula, že ide o cenzúru myslenia. Je to tak. U dieťaťa sa v období troch rokov začína objavovať pôsobnosť konfliktu medzi tým, čo u neho hovoria pudy, a tým, čo hovoria rodičia, etika a morálka. Zakomplexovať to do roviny sexuálnej je však krátkozraké (podľa môjho názoru a práve v tomto sa s Freudom rozchádzam). Jednoducho povedané, samotné dieťa má v hlavičke zakódované určité kódy správania a vnímania, ktoré začínajú vznikať v útlom novorodeneckom období. Teda aj to, čo malé bábätko vidí, povedzme, v období 5 mesiacov, kedy sa mu zrak začína viac zdokonaľovať a ono začína rozoznávať určité tvary, vie mať neskôr pri vnútornom konflikte v dospelosti vplyv. A nielen to, čo sa deje okolo neho v období batoľacom. Veľkú rolu hrá v jeho vývine aj prenatálne prežívanie v maternici.

Veľa rodičov si myslí, že vyčlenenie obdobia 3 rokov je len "povedačka". Netušia, že má základ v dlhoročných a najmä nie vždy jednoduchých skúmaniach myslenia a fungovania mozgu v spolupráci so zvyškom nervovej a hormonálnej sústavy
Veľa rodičov si myslí, že vyčlenenie obdobia 3 rokov je len “povedačka”. Netušia, že má základ v dlhoročných a najmä nie vždy jednoduchých skúmaniach myslenia a fungovania mozgu v spolupráci so zvyškom nervovej a hormonálnej sústavy

Freudova analýza sa zaoberala veľakrát práve tým, čo všetko má vplyv na prežívanie a správanie jedinca v dospelosti, z obdobia prenatálneho, kojeneckého, či batoľacieho (sám sa detskej psychológii nevenoval, bol neurológ a psychoanalytik). Obdobie vzdoru je už veľa rokov mnohými psychológmi pripisované obdobiu medzi 1,5 a 3 rokmi.

Prečo vzdor? Odpoveď “Nie”, “Nechcem”

Ako som spomenula, práve v období troch rokov sa reálne formuje u dieťaťa nejaký návyk, osobnosť, druh správania, spoznáva seba, svoje postoje, uvedomuje si počiatok pocitov, začína myslieť svojim vlastným spôsobom, badá na sebe prvé názory, ktoré ešte nevie vyjadriť, pretože nevie, o čo ide, učí sa ich vnímať. Jeho fyzický vek je úplne iný, ako jeho mentálny. teda v období 3 rokov vníma okolie ako 5 ročné. Popritom u neho prebieha akútna hormonálna regulácia a ani tie pudy sa nemôžu ešte dať do poriadku.. Reálne povedané, vidí seba, vidí rodičov, zmätok nastáva v okamihu, kedy sa toto všetko dostane do konfliktu. Pretože si uvedomuje, že nie všetko je rovnaké, ako u neho. Objavujú sa prvé momenty, kedy zbadá, že rodič chce niečo, čo ono v skutočnosti nepovažuje za vec, ktorú chce. Začína vzdorovať. Tvorí si vlastné Ja. Vníma, že je mu zakazované niečo, čo sa mu páči (tu sa dostávajú mnohé pudy do popredia). Snaží sa to dosiahnuť. A tu nastáva konflikt aj u rodiča. Dovoliť, či nedovoliť?  Neuróza ako vyšitá.

Prečítajte si aj o období vzdoru, ktoré dokáže ovplyvniť všetko…

V praxi

Freud dospel k rôznym svojím záverom rôznymi spôsobmi. Pamätám si na jeden jeho prípad, kedy prišiel k nemu dospelý muž s problémom, ktorý definoval ako nadmerné kontrolovanie všetkých prísunov vody v dome pred odchodom. Doslova mal paniku z toho, že by nechal nejaký kohútik uzatvorený. Nebolo by na tom nič zvláštne, vytopený nechceme skončiť nikto, ale ten muž mal dvojposchodový dom a využíval vždy len jeden prísun vody. Teda k ostatným sa nedostal. A nerobil to len doma. Ale aj v práci, či kdekoľvek, kam prišiel. Pravidelnými skúmaniami dospeli k spomienke dokonca z prenatálneho vývinu, kedy sa matka pacienta priznala, že sa snažila o potrat tým, že si chcela prepichnúť plodový vak a tak nechať odtiecť plodovú vodu. Tento zážitok mal na mužovo podvedomie neuveriteľný vplyv a odvtedy trpel predstavami o vytopení. Tu sa dá krásne objaviť, aký vplyv na vznik neurózy v dospelosti má už aj prenatálne obdobie, kedy reálne ešte dieťa na svete nie je, ale práve jeho mozog, ktorý začne krásne fungovať už tu, spôsobí, že pomocou disociácie (pričlenením akejkoľvek veci, aktu k nejakému zážitku), sa jeho aktivita dokáže obmedziť, začleniť do rozmerov, ktoré človek pochopí ťažšie.

Mala som vlastnú skúsenosť s chlapčekom, ktorý reálne trpel neurotickosťou. Mal problémy so zápchou, mal svoj vlastný denný režim, ktorý sa nezhodoval so všeobecným poriadkom, záchvaty chytal pri najmenšom porušení akejkoľvek linky dňa (vyliate mlieko na stole bol jedným z dôvodov). Samozrejme, celé toto prežívanie u drobca narušil príchod mladšieho súrodenca. Chlapček mal tri roky a obdobie sebauvedomovania bolo v plnom prúde. Návšteva psychológa bola viac než potrebná.

Záver?

Určite nie ten, že má teraz každý rodič dbať o to, aby každá požiadavka jeho ratolesti bola splnená, lebo inak sa z toho obaja zbláznia. Cieľ je skôr ten,  aby sa komunikácia medzi rodičom a dieťaťom v tomto dôležitom období neskomplikovala. Treba dbať na súhru. Nekričať, neblázniť, nepanikáriť. Pokoj, rozvaha, trpezlivosť, to je to, čo dieťatko potrebuje. V každom období života. A možno som aspoň troška prispela k tomu, že rodič, ktorý toto číta, začne zisťovať, prečo práve on prežíva v tomto momente toto ťažšie obdobie, kedy vzdorujú on, aj jeho ratolesť a upokojí sa 🙂

zdroj:pixabay

Komentáre

komentáre