štvrtok , 9 decembra 2021
Home / Dieťa / Aktivity / Letné tábory a animátori

Letné tábory a animátori

Prichádza letné obdobie a s tým spojené aj pobyty detí v letných táboroch. 

Nie vždy každé dieťa aj rodič vie, čo ich čaká

Deti sa obyčajne do táborov tešia, pokiaľ tam idú prvýkrát, aj sa trošku určite boja, pretože nevedia, čo ich čaká, kto tam bude, akí ľudia, noví kamaráti, boja sa, či zapadnú, či sa niečo zvláštne nebude diať a hlavne sa boja toho času, ktorý strávia od rodičov.

Zážitok aj pre animátorov

Trošku si priblížime spolu s jednou pani animátorkou, ako taký pobyt prebehne, čo sa všetko deje, ako to v táboroch funguje, kto vymýšľa program a podobne. Na záver určite dostanete aj príjemný a milý odkaz pre vás a vaše deti a aj správu o tom, čo všetko pre animátora znamenajú deti, s ktorými pracuje :). Príjemné čítanie a snáď aj nápomocné 🙂

1.Ako prebieha uvítanie detí v tábore? Kedy nastáva a akou formou zoznamovanie s animátormi?

Deti prichádzajú na tábor individuálnou dopravou alebo táborovým autobusom. Príchod detí nebudem klamať je vždy dosť stresujúci. Veľa detí, veľa rodičov, veľa požiadaviek, veľa nezrovnalostí a veľa veľa … očakávaní!  Každý tábor je tematicky orientovaný a vekovo vyčlenený. Keď už máme fullku, nastáva prvý „snem“ s animátormi (poznávacie znamenie animátora – animátorské tričko alebo strelený kostým :)).

Detičky sú vtedy ešte dosť bojazlivé alebo naopak sa už v prvé minúty ukáže najväčšia „topka“- exot tábora :). Animátori majú pripravený úvodný ceremoniál, či už je to tanec, scénka a potom nasleduje samotné predstavenie animátorov a základných pravidiel tábora. Zvyčajne zoznamovanie plynule prejde do hravej formy, aktivity rozdeľovania detí do menších skupiniek, na ktorých čele je animátor, ich dôverník počas celého turnusu.

veľký

 2.Z čoho obyčajne pozostáva prvý a posledný deň v tábore?

Prvý a posledný deň majú jedno spoločné – chaos. 🙂 . Prvý deň v skratke – príchod detí v poobedňajších hodinách, zoznámenie sa s animátormi a chodom celého tábora (pravidlá tábora, ukážka areálu, oboznámenie s výletmi,…), nasleduje večera, zdravotná prehliadka každého dieťaťa, pridelenie animátora, hry známe ako zoznamovačky a tvorba menších skupiniek, kde si zvolia deti svojho kapitána tímu, kronikára, pokrik a vlajku. Večer zvyčajne nasleduje interaktívna diskotéka, kde sa zabaví každý tanečník i tanečné polienko a deti sa naučia celotáborový tanec na hymnu tábora. Po diskotéke je vždy nádej, že po večierke večerná hygiena a spať… Ale kdeže, poznáme to, aký je prvý deň dlhýýý.

Posledný deň končí spoločnými raňajkami a odchodom domov. Na poslednom dni sa odzrkadľuje aký bol turnus, jeho atmosféra, nové kamarátstva, táborové lásky… Najkrajší pocit je, keď deti odchádzajú a plačú animátori aj deti. Vtedy vieme, že tie prebdené noci, starosti i radosti, že to všetko stálo za to a deti prídu aj o rok.

Rozdávajú sa posledné táborové pošty na rozlúčku, vymieňajú sa kontakty a budujú sa (môžem hovoriť aj zase) tak pevné priateľstvá, ktoré trvajú roky. Ale sú aj situácie, kedy si každý animátor už povedal: „chvála bohu, že je koniec turnusu“ 🙂  a rýchlo sa pozbierať a vyspať na nový turnus. No osobne za 8 rokov práce animátorky, hlavnej táborovej vedúcej a manažérky CK som si zažila prevažne skvelé turnusy, čo sa týka detí aj mojich kolegov animátorov.

3.Podľa čoho a kto tvorí program animátorov pre deti?

Letné turnusy táborov končia spolu s letnými prázdninami. Toto obdobie predstavuje pre hlavných vedúcich, manažérov a všetkých, ktorí tvoria témy a osnovy táborov začiatok novej sezóny! Už od septembra sa títo ľudia stretávajú na poradách, navrhujú nové témy táborov, poprípade objavujú nové rekreačné strediská, pripravujú sa koncepcie pre školenia nových animátorov a pod. Je to ročný proces. Konkrétne osnovy tábora sa dotvárajú s nováčikmi i so skúsenými animátormi na školeniach pred letom. Dané hry, výlety, celotáborová téma je vždy určená pre istú vekovú kategóriu detí od najmenších školáčikov až po maturantov.

O zábavu a kreativitu vážne nie je v táboroch núdza :)
O zábavu a kreativitu vážne nie je v táboroch núdza 🙂

4.Harmonogram. Kto ho tvorí, čo musí zahŕňať, respektíve zahŕňa. Ako taký harmonogram vyzerá?

Základný harmonogram dňa je daný zákonom. Ako napríklad 5x denne strava, poobedňajší odpočinok, večerný kľud a pod. Samotný čas aktivít v harmonograme si nastavuje hlavný vedúci tábora podľa vekovej kategórie detí. Táborový deň začína rannou rozcvičkou, hygiena, raňajky, ranný snem (tu sa deti dozvedia o priebehu dňa), desiata , doobedňajšie aktivity, obed, poobedňajší odpočinok, olovrant, poobedňajšie aktivity, večera, „chvíľka pre rodičov“-telefonáty, večerný snem (vyhodnotenie aktivít, táborová pošta, potrebné info na druhý deň), večerný program, večerná hygiena, večierka a nočné služby animátorov 🙂

5.Čo najhoršie sa ti stalo za to obdobie, kedy si robila animátorku? Boli už aj nejaké ťažšie úrazy?

Nechcem spomínať konkrétne prípady, ale napríklad pre animátorov a celý chod tábora je najhoršie, keď nás rodičia neupozornia alebo nenapíšu do prihlášky dieťaťa závažné ochorenia, neobvyklé správanie (námesačnosť, alergie, pocity úzkosti, plavec/neplavec) a pod. Ďalšou nemilou skúsenosťou je, keď rodičia dajú do tábora nedoliečené dieťa a animátori ani zdravotník nie sú o jeho stave naschvál informovaní, pretože každý rodič počas leta sa snaží svoje dieťa niekam „odložiť“ (kedže dovolenky je málo), len aby nebolo samé doma a malo zaujímavé prázdniny. A z toho plynie prípad, kedy som prvýkrát v živote spolu so 17 deťmi strávila pár nocí v nemocnici so 40 stupňovými horúčkami, bolesťami brucha, zvracaním a to len vďaka tomu, že dieťa prišlo na turnus (školy v prírode) nedoliečené.

Ťažké prípady sa stávajú v živote dennodenne, niekedy je naozaj ťažké sa im vyhnúť aj počas letných táborov. Zažila som už zlomenú nohu/ruku/prsty, rozbitý nos a na dennom poriadku sú odreniny, štípance, kliešte, bolesti hlavy a brucha a zlomené srdiečka :).

 široký

6.Základné vybavenie tábora: čo všetko musí byť poruke a využíva sa najčastejšie?

Personálne vybavenie tábora : Hlavný vedúci + Animátori + Zdravotník!!! Materiálne vybavenie tábora: Bezpodmienčene plne vybavená lekárnička a táborový telefón! Materiálne vybavenie opäť  závisí najmä od tématického zamerania tábora, či už ide o športový camp, umelecký, rozprávkový, teenage  a iné.  Avšak spotrebný materiál sa využíva najčastejšie, bez neho tábor by nemohol ani fungovať.

Na záver práca animátorky bola najkrajšou prácou/brigádou, ku akej som sa mohla dostať. Osem rokov je veľmi dlhá doba, počas letných táborov a škôl v prírode som spoznala neuveriteľné množstvo ľudí od detí, kolegov, pani učiteľky, známe osobnosti,… Navštívila som krásne miesta, naučila sa vychovávať deti i kolegov niekedy, spolupracovať a viesť ľudí. Zostalo mi v srdiečku i v pamäti neskutočne veľa zážitkov a skvelých ľudí, vďaka ktorým som sa menila, formovala a dospievala. Minulý rok bol môj posledný rok, kde som zažila dokonalý tábor s úžasnými ľuďmi. Najkrajšia bodka za najkrajším obdobím, vďaka ktorému som získala priateľstvá na celý život.

záver

Fotka „Keď vaše prvé úžasné deti, sa stanú vašimi najlepšími kolegami animátormi“, vtedy už človek vie, že je starý :). Avšak pocit, že tábory so srdcom majú svojich nasledovníkov, je upokojujúci a hrejúci pri srdiečku!

Ďakujem všetkým a prajem veľa krásnych turnusov, z ktorých nebudú Vaše deti chcieť odísť!

My ďakujeme Magdaléne Šinskej za krásne slová a ešte krajšie fotky znázorňujúce obrovskú dávku kamarátstva, šťastia a porozumenia!

zdroj: Megy Šinská

Komentáre

komentáre