utorok , 29 novembra 2022
Home / Zdravie / Alternatívna medicína / Homeopatka Janka Kováčová: Vo svojom poslaní sa klasická medicína a homeopatia nelíšia. Obidvom ide o to isté – o zdravie ľudí.

Homeopatka Janka Kováčová: Vo svojom poslaní sa klasická medicína a homeopatia nelíšia. Obidvom ide o to isté – o zdravie ľudí.

Janka Kováčová, homeopatka a členka Slovenskej komory homeopatov, pôvodne vyštudovala Medzinárodný obchod a colný dohľad na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Láska a rodina ju priviedli na Liptov, a práve tu sa začala rozvíjať jej cesta prenikania do homeopatie. Aktívne sa venuje riešeniu zdravotných problémov ľudí a zvierat, organizuje kurzy a semináre homeopatie pre zvládanie akútnych problémov a publikuje pre časopis Balans, Vitalita a facebookové stránky Academy of Homeopathy, Slovenská komora homeopatov a Zmeň svoj život.

1. Janka, aká bola Vaša cesta k homeopatii? Je pravda, že pri nedávnej návšteve detskej lekárky sa sestrička čudovala, prečo je dcérkina zdravotná karta taká tenká?

Verím tomu, že každý z nás sa minimálne raz za život ocitne v situácii, ktorá je križovatkou. Tá moja prišla v čase, keď naša 2- ročná dcéra ochorela na impetigo (bakteriálne kožné infekčné ochorenie), ktoré sme si napriek užívaniu antibiotík veselo podávali v rodine. Po tom, čo nás lekárka upozornila na fakt, že ide o imunitný problém, sme sa s partnerom rozhodli pátrať po tom, ako posilniť obranyschopnosť našich detí. Ako to však urobiť v rekordne krátkom čase u infekčného dieťaťa? Pri zháňaní informácií som natrafila na zmienku o homeopatii. Zaujala ma na prvý pohľad a tým, že sme jej v dcérinej liečbe dali zelenú, sa mi otvorili dvere do nového sveta. Vyhľadali sme skúseného profesionálneho homeopata a impetigo zvládli bez akýchkoľvek (čo i len lokálnych) antibiotík. Momentálne má dcéra deväť rokov a jej karta neobsahuje okrem preventívnych prehliadok a poznámke o prekonaných ovčích kiahňach žiadny iný záznam.

2. Aké vzdelanie je potrebné, aby ste na Slovensku mohli vykonávať prácu homeopata zodpovedne?

V súčasnosti môže homeopatiu v našej krajine vykonávať ktokoľvek. Osobne túto situáciu nepovažujem za pozitívnu – najmä kvôli ľuďom, ktorí sa pre homeopatiu rozhodnú. Homeopatia je zároveň vedou i umením a najmä štúdiom na celý život. Občianske združenie Slovenská komora homeopatov sa usiluje o vytvorenie samostatnej profesie homeopat a ja verím, že sa jej v blízkej budúcnosti dočkáme. V Slovenskej komore homeopatov sú združení profesionáli, ktorí ukončili minimálne 3-4 ročné štúdium na niektorej z európskych homeopatických škôl, ďalej sa vzdelávajú, vykonávajú osvetu a dodržiavajú etický kódex. Zverejnený zoznam homeopatov je garanciou kvality – preto ľuďom odporúčam neexperimentovať, ale v prípade záujmu sa objednať k vyštudovanému homeopatovi.

Momentálne má dcéra deväť rokov a jej karta neobsahuje okrem preventívnych prehliadok a poznámke o prekonaných ovčích kiahňach žiadny iný záznam.

3. Ak tomu teda rozumiem správne, momentálne v našej krajine nie je v platnosti žiadna legislatíva, ktorá by podrobnejšie pojednávala o homeopatii?

Rozumiete správne :). V slovenskej legislatíve nájdeme len jedinú zmienku o homeopatii a to vo formulácii, že homeopatikum je liek (Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach).

V súčasnosti neexistuje štandard, ktorý by stanovoval, kto smie vykonávať akúkoľvek formu alternatívnej terapie (napr. tradičnú čínsku medicínu, homeopatiu, akupunktúru, bankovanie, kraniosakrálnu terapiu a iné) a za akých podmienok. Vytvorené vákuum v konečnom dôsledku škodí ľuďom, pretože nemajú k dispozícii dostatok informácií pre rozhodnutie  v otázke starostlivosti o svoje zdravie. Do budúcna by sa mal klásť dôraz na stanovenie právnej normy, nie však na skrytie tejto problematiky pod koberec. V zahraničí sa situácia líši podľa legislatívy konkrétneho štátu.

4. Čo by mal klient očakávať od stretnutia s Vami? Ako vyzerá taká bežná návšteva u homeopata?

Konzultácia u homeopata prebieha formou rozhovoru. Klient a homeopat sú partnermi, homeopat môže pracovať len s tými informáciami, o ktoré sa je klient ochotný podeliť. Pri chronických ochoreniach (ekzém, alergie, astma, rôzne intolerancie, reumatoidná artritída a pod.) sa zaujímame o samotné prejavy ochorenia a faktory, ktoré ich zhoršujú alebo zlepšujú. Nemenej dôležitá je osobná a rodinná anamnéza, chute a averzie k určitým jedlám, spánok a sny, povaha človeka a jeho vzťah k iným ľuďom. Súbor týchto informácií nám pomáha vybrať konkrétne homeopatikum. Pri akútnych stavoch (angíny, bolesti uší, vracanie, hnačky a pod.) nás zaujímajú zmeny v porovnaní so stavom zdravia. Do klasickej homeopatie nepatria kyvadlá ani iné pomôcky, na uľahčenie výberu môže homeopat použiť počítačový program.

5. Už ste čo – to naznačili zo svojej praxe, ale skúste komplexnejšie popísať nosné princípy školeného homeopata v prístupe ku pacientovi?

Myslím, že vo svojom poslaní sa klasická medicína a homeopatia nelíšia. Obidvom ide o to isté – o zdravie ľudí, ktorého zabezpečenie je vznešeným poslaním. Ideálny model vidím v spolupráci. Klasická medicína je výborná a nezastupiteľná v urgentných stavoch (infarkt, mozgová príhoda, zápal slepého čreva, vážne úrazy a traumy). Homeopatia naopak vyniká v chronických ochoreniach (ekzémy, alergie, reuma, astma a iné), ktoré klasickí lekári často považujú za neliečiteľné.

Homeopatia sa od klasickej medicíny odlišuje najmä svojím holistickým charakterom, teda chápaním človeka ako celku s jedinečnými vlastnosťami a prejavmi. Imunita nesídli ani v hlave, ani v žalúdku, ani v nohe – je súhrou všetkých funkcií organizmu. Úlohou homeopata je pochopiť súbor príznakov, ktorým sa ochorenie manifestuje, porovnať ho s dostupnou literatúrou a na základe zhody vybrať konkrétne homeopatikum. Diagnózou je samotný názov homeopatika. Najväčšou silou a zároveň slabosťou kráľovnej alternatívnych metód liečby je presnosť predpisu. Čím sme presnejší, tým pozorujeme hlbší účinok na organizmus. Ak nie sme presní, tak neprichádza k vyliečeniu a ľudia často vyhlasujú, že homeopatia nefunguje. V drvivej väčšine však vtedy nebolo zvolené správne homeopatikum.

6. Doteraz bolo vyrobených okolo 7000 druhov homeopatík. Ako vyzerá Vaša lekárnička? Človek by si myslel, že na ich uskladnenie potrebujete aspoň jednu miestnosť a na získanie nemálo finančných prostriedkov?

Je potrebné uvedomiť si rozdiel medzi domácim zvládaním akútnych ochorení a prácou homeopata. Od tohto sa odvíja aj množstvo „skladových“ zásob. Ženy v domácnosti si vystačia so základnými homeopatikami, ktorých je približne 50, osobne dávam prednosť potencii 30C. Tento počet je už slušnou bázou a zvládnete s ním bolesti hlavy, poruchy trávenia, chrípky a ďalšie bežné ochorenia. Výhodou je, že takúto lekárničku využijete pre všetkých členov rodiny – od bábätiek až po starých rodičov. Ďalším benefitom je, že homeopatiká nemajú nežiadúce účinky a ani exspiračnú dobu, tým pádom si s jedným balením často vystačíte na niekoľko (desiatok) rokov J.

Profesionálny homeopat na základe zvolenej metódy vyberá pri chronických, teda dlhodobých alebo opakovaných ochoreniach homeopatikum z celkového počtu až do 7000. Za narastajúcim množstvom stojí fakt, že súčasná svetová homeopatická špička (J. Scholten, L. Klein, M. Yakir, J. Hardy a ďalší) dopĺňa systematizáciu a poznatky o doposiaľ v homeopatii nepoužívaných rastlinách, živočíchoch a mineráloch, ktoré sa následne spracúvajú. Moja lekárnička obsahuje vyše 1800 homeopatík. Ak vyberiem pre klienta niektoré z tých, čo nemám, tak objednávam z homeopatických lekární v Rakúsku, Anglicku, prípadne slovenskej Nitry. Na rozdiel od bylinkárstva nepotrebujeme prácne spracúvať východiskové látky, to za nás robia homeopatické lekárne. Konečný produkt – laktózové globulky napustené roztokom – skladujeme v malých ampulkách, na to veľa priestoru nepotrebujeme J.

7. Homeopatia získala na Slovensku nelichotivú nálepku “placebo” alebo “biela mágia”.  Máte záujem sa k tomu vyjadriť?

Situácia na Slovensku ma zaráža. Homeopatia je veľmi účinnou terapiou v mnohých chronických stavoch, ktoré klasická medicína považuje za neliečiteľné. Mnohí ľudia však namiesto toho, aby sa hlbšie zaujímali o reálnu pomoc uveria označeniu „placebo“ alebo „biela mágia“. Platnosť tvrdenia, že klientom pomáhame placebom – teda „ničím“ má hneď dve trhliny. Prvou je, že v nízkych potenciách (5C, 9C, 12C) je pôvodnú látku možné detekovať. Druhou trhlinou je nový výskum týkajúci sa nanočastíc v ultrariedených roztokoch. Označenie homeopatie ako „bielej mágie“ je jednou zo slovenských špecialít, ktorá sa traduje od 90-tych rokov. Faktom ostáva, že v skutočnosti homeopatiu používali viacerí pápeži (Gregor XVI., Pius IX., Lev XIII.) ako aj Matka Tereza.

8. Aká je situácia v okolitých krajinách, respektíve, v ktorých krajinách sa homeopatii dáva väčšia šanca? Ako je to v nich nastavené z hľadiska legislatívy?

Z okolitých štátov má homeopatia dobré postavenie napríklad vo Švajčiarsku, kde je hradená z verejného zdravotného poistenia. V Nemecku môžu homeopatiu vykonávať nelekári – tzv. Heilpraktikeri – po zložení prísnych skúšok. V Rakúsku homeopatiu praktizujú len lekári, takisto po overení znalostí. Na Kube sa podarilo eradikovať leptospirózu pomocou homeopatík za cenu výrazne nižšiu ako je cena klasických liečiv. V Indii sa homeopatia študuje na vysokých školách a absolventi majú rovnoprávne postavenie s klasickými lekármi. Vo Veľkej Británii kráľovská rodina už celé stáročia používa homeopatiu, avšak momentálne prebieha snaha o jej vyradenie z verejného zdravotného systému. Celosvetovo bolo veľkým mínusom zverejnenie zmanipulovanej Austrálskej štúdie z roku 2015, ktorou skeptici argumentujú aj napriek závažným chybám v jej vypracovaní.

Homeopatia je zároveň vedou i umením a najmä štúdiom na celý život.

9. Janka, homeopatii sa venujete už sedem rokov. Kde všade ju využívate? Je známe, že ako alternatívna liečebná metóda sa používa aj pri liečení zvierat. Máte nejaké skúsenosti aj v tejto oblasti?

Homeopatii som sa začala venovať krátko po zázračnom vyliečení dcéry. Zanedlho som pochopila, že tak obsiahla disciplína sa nedá absorbovať formou  samoštúdia. Semináre na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie mi otvorili nový obzor v poznaní. Pôvodným plánom bolo vedieť používať kráľovnú alternatívnych metód liečby doma, v akútnych každodenných situáciách. V súčasnosti pomáham ľuďom s chronickými i akútnymi problémami a organizujem kurz zameraný na zvládanie bežných akútnych ochorení v pohodlí domova. Veterinárna homeopatia je výbornou metódou, závisí však na ochote, snahe a pozorovacej schopnosti majiteľa. Na vlastnej koži som sa opakovane presvedčila, aký účinný nástroj máme v rukách. Vlastníme niekoľko koní a psov – homeopatia nám opakovane pomohla zvládnuť abscesy, poranenia, kožné erupcie, poruchy trávenia a iné stavy bez, a to všetko bez použitia chemickej liečby.

 

10. Tiež ma zaujalo, že niektorí homeopati zvyknú svojim pacientom výrazne upraviť životosprávu. Niektorí zas nie. Z môjho pohľadu, hlavne, čo sa chronických chorôb týka, to bez zmeny životného štýlu nejde. Aký je Váš názor?

Zmena životného štýlu je vždy krokom k zdraviu. Homeopati nie sú výživoví poradcovia. Po podaní správneho konštitučného homeopatika však často dochádza k úprave spánku, zvýšeniu energie a tým aj chuti spraviť pre seba a okolie niečo prospešné. Rozhodnutie pre fyzickú aktivitu, prípadne zmenu jedálnička sú v každom ohľade pozitívnou zmenou. Kedysi sa tradovalo, že popri homeopatickej terapii je nežiaduce piť kávu, dať si pohár vína s priateľmi alebo použiť mentolovú zubnú pastu. Tieto informácie sú mýtmi, ktoré nie je potrebné dodržiavať.

11. Ak môžete spomenúť, ktorý prípad Vás počas Vašej praxe najviac potrápil alebo potešil?

Každý jeden prípad je jedinečný, skrýva totiž životný príbeh, radosti i starosti ľudí. Teší ma, že čoraz viac ľudí inklinuje k alternatíve. Niekedy pomôžeme na prvý raz, niekedy postupne odstraňujeme nánosy zdravotných ťažkostí získaných za dlhé roky. Potešil ma napríklad prípad ženy, ktorá trpela viac ako rok silnými bolesťami kolena, lekári jej navrhovali operačné riešenie. Po užití homeopatík bolesť poľavila o 90% a zákrok neabsolvovala. Alebo prípad chlapčeka so silným zápalom stredoušia, ktorý nereagoval na antibiotiká. V takomto prípade určite viem, že neliečime placebom, nakoľko zápal ustúpil až po treťom zvolenom homeopatiku. Momentálne mi najväčšiu radosť robí, ak sa prídu účastníčky kurzu podeliť o úspešne zvládnuté ťažkosti.

Ďakujeme pekne za rozhovor a viac informácií nájdete na www.homeoprekazdeho.sk.

Foto: pixabay.com, súkromný archív Janka Kováčová

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Komentáre

komentáre