utorok , 29 novembra 2022
Home / Zdravie / Alternatívna medicína / Homeopatia v kocke alebo ako “inak” za zdravím

Homeopatia v kocke alebo ako “inak” za zdravím

Tak sporná, zároveň však účinná. Zatracovaná aj vyzdvihovaná. Nakoniec nepochopená… spoločný bod, v ktorom sa stretávajú zástupcovia obidvoch táborov. Homeopatia je liečebná metóda, ktorá vznikla pred vyše 200 rokmi a jej presné biochemické pôsobenie doposiaľ stále nie je známe.

Homeopatia je určená pre ľudí, ale aj pre zvieratá. K jej celosvetovému rozmachu došlo najmä po úspešných zásahoch pri potláčaní veľkých epidémií v minulosti, ale aj nedávno. V mnohých krajinách sveta je súčasťou verejného zdravotného systému a v Indii je natoľko rozšírená, že tvorí neoddeliteľnú súčasť praktizujúcej medicíny.

Čo to teda homeopatia vlastne je a do akej miery je dôležité vedecké zdôvodnenie jej účinku? Je to biela mágia, placebo alebo následok doteraz neobjasnených fyzikálno-matematických javov, vďaka ktorým majú homeopatiká špecifický, vysoko cielený účinok na živý organizmus?

Čo je to homeopatia

Homeopatia je alternatívny spôsob liečby, prostredníctvom ktorého sa na pacienta nazerá celistvo, v zmysle symptomatických zmien, ktorými sa organizmus prejavuje na fyzickej a psychickej úrovni. Názov vznikol zlúčením dvoch gréckych slov: homoios (podobné) a patheia (choroba).

Homeopatia sa často definuje ako veda a umenie. Veda, ktorá skúma prejavy (symptómy) zmeny rovnovážneho (zdravého) stavu v organizme. Umenie je časť homeopatie, ktorá pristupuje k jedincovi v zmysle jeho jedinečnosti. Homeopatiká sú nositeľmi zvláštnej informácie, ktorá má organizmu pomôcť vrátiť sa do rovnovážneho stavu.

Vznik homeopatie

Zakladateľom homeopatie je Christian Friedrich Samuel Hahnemann, ktorý sa v roku 1755 narodil do chudobnej nemeckej rodiny. Tak ako Samuelov otec, aj jeho učitelia postrehli chlapcove schopnosti, preto mu bolo umožnené študovať. Stal sa významným lekárom, ale v dôsledku rozčarovania z vtedajších metodických postupov, svoju aktívnu prax ukončil predčasne. Už v mladom veku ovládal viacero jazykov, preto sa vracia k prekladateľskej činnosti, ktorou si zarábal na štúdium medicíny. Práve vďaka prekladateľstvu sa mu do rúk dostáva Výklad Materia Medica od Dr. Williama Cullena, v ktorej sú popísané účinky chinínu pri liečbe malárie. Púšťa sa do vlastného výskumu a sám na sebe aplikuje látky, ktorých prejavy – symptómy podrobne zapisuje. Počas svojho dlhého života definuje hlavné princípy homeopatie. Nosným pilierom sa stáva „similia similubus curentur” – podobné sa lieči podobným, myšlienka, ktorej autorstvo sa pripisuje veľkému Hippokratovi. Umiera vo veku 88 rokov.

Hlavné pojmy homeopatie

Hahnemann rozvíjal Hippokratovu myšlienku ďalej a sám na sebe skúša látky, ktoré u zdravého človeka vyvolávajú špecifické prejavy, vymykajúce sa z normálu – proving. Svoje pozorovania zapisuje a katalogizuje. Po jeho smrti sa provingu venujú jeho nasledovníci.

Odoberanie prípadu alebo rozhovor, ktorému vás vyškolený homeopat podrobí, je ďalší významný pojem v homeopatii. Homeopat skúma a dopytuje sa na všetky dôležité symptómy, ktoré sa u pacienta prejavili na jeho  fyzickej a psychickej úrovni. Dôležité sú prejavy, ktoré sú pre daného jedinca  netypické, zvláštne, mimo bežného rámca. Odoberanie prípadu je veľmi dôležité na určenie vhodného homeopatika. Treba podotknúť, že pre homeopata nie je ani tak dôležitá diagnóza, ale príznaky, vďaka ktorým môžu piati rôzni pacienti dostať na tú istú “diagnózu” päť rôznych homeopatík.

Potencovanie a dynamizácia sú pojmy, ktoré sú naviazané na výrobu homeopatických liečiv.

Homeopatiká môže mať rastlinný, živočíšny alebo minerálny  pôvod. V súčasnosti sú známe aj homeopatiká vyrobené z nevážiteľných látok, ako je napríklad žiarenie. Účinné zložky sa uvoľnujú do materskej tinktúry (alkohol, voda, laktóza) a následne potencujú – čiže riedia. Potencovanie liečiv je také vysoké, že homeopatiká nie sú toxické. Dynamizácia je postup, pri ktorom sa potencovaný roztok prudko trasie, na základe čoho sa laminárne prúdenie, prebiehajúce v roztoku, mení na turbulentné. Potencovanie a dynamizácia sú pojmy, ktoré vo vedeckej obci vyvolávajú najviac otáznikov. Už sám Hahnemann zistil, že väčšie riedenia roztokov spôsobujú, že podaný liek je účinnejší, aj keď riedenie je také veľké, že výskyt samotnej účinnej látky už je takmer nedetekovateľný. Tiež zaznamenal, že trepaním prípravného roztoku dochádza k javu, ktorým sa účinok homeopatík zvýrazní. Bohužiaľ, doteraz nie je hodnoverne objasnené, aký matematicko-fyzikálny proces v potencovaných a dynamizovaných homeopatikách nastáva. Ale ponúka sa hneď niekoľko teórií (Teóriu Chaosu, vznik nanočastíc a iné).

Homeopatia v číslach

Homeopatia je 2. najrozšírenejší spôsob liečenia ľudí na svete. Homeopatia sa používa už vyše 200 rokov a je rozšírená predovšetkým v Indii, kde je súčasťou bežných a základných liečebných postupov. V Indii existuje okolo 100 škôl zameraných na výučbu homeopatických postupov. Vo Francúzsku je 17 % lekárov, ktorí predpisujú homeopatické lieky. V Brazílii je viac ako 10.000 lekárov, ktorí sa venujú homeopatii. Doteraz bolo vyrobených okolo 7000 homeopatík.

Homeopatia medzi slávnymi

Homeopatia je populárna predovšetkým v anglickej kráľovskej rodine. Svetoznámy muzikant Paul McCartney sa pre média vyjadril, že bez svojej homeopatickej lekárničky sa z domu nepohne ani na krok. A celkom na záver, Matka Teraza aj Mahátma Gándhí považovali homeopatiu za nenahraditeľnú, najmä pre chudobné oblasti Indie.

Aj keď je účinok homeopatík vedecky nejasný, mnohým  ľuďom pomohli. A mnohým zasa nie. Najväčšiu skupinu ľudí však tvoria tí, ktorí si ich pôsobenie doteraz neoverili na vlastnej skúsenosti.

zdroj/foto: www.homeopatia.sk, komorahomeopatov.sk, homeopath.eu, Wikipedia, Pixabay

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Komentáre

komentáre