streda , 20 januára 2021
Home / Nezaradené / Čo všetko (ne)viete o Veľkej noci?

Čo všetko (ne)viete o Veľkej noci?

Viete, ako sa vypočíta dátum, na ktorý pripadá Veľká noc a prečo je hlavným symbolom sviatkov baránok? Ako prebiehajú veľkonočné oslavy v zahraničí, čo je to „egg hunt“ a v ktorej krajine sa pozerajú, ba dokonca riešia detektívky?

Veľká noc sa považuje za najväčší kresťanský sviatok. Dátum, na ktorý pripadne, však neraz prekvapí. Na jeho stanovenie sa používa zložitý algoritmus, ktorého výsledkom je nedeľa v rozmedzí od 22.marca až po 25.apríl. Dnes sa už na stanovenie dátumu Veľkej noci používa zjednodušený výpočet, chvalabohu … 🙂

Stanovenie dátumu Veľkej noci

Veľká noc sa slávi v nedeľu, nie v pondelok, ako sa mnohí mylne domnievajú a dátum sa stanovuje na prvú nedeľu po splne po jarnej rovnodennosti.

Znie to stále komplikovane?

Jarná rovnodennosť je určená na 21. marec. Do úvahy však treba brať, že tento dátum je stanovený úradne a nie vždy súhlasí s astronomickou rovnodennosťou. Ďalším dôležitým faktom pri výpočte dátumu Veľkej noci je, či sa vychádza z gregoriánskeho alebo juliánskeho kalendára, následkom čoho sa  sviatosti medzi západnými a východnými cirkvami môžu líšiť aj o niekoľko týždňov.

Spln

Najbližší spln, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti (21.marec), sa dá pozorovať 11.4.2017, preto dátum Veľkonočnej nedele na rok 2017  pripadá na 16. apríl.

Baránok a ostatné symboly Veľkej noci

Veľká noc predstavuje oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý umrel na kríži za nás. Východné kresťanské cirkvi tento sviatok nazývajú Pascha a stále dbajú na dodržiavanie dohovoru z Nicejského koncilu, ktorým sa zaviazali, aby sa dátum Veľkonočných osláv neprekrýval s dátumom židovského sviatku Pesach. Židia si počas Pesach pripomínajú vyslobodenie svojho národa z pod jarma egyptského otroctva. Práve so židovskou náboženskou tradíciou súvisí hlavný symbol Veľkonočných sviatkov, baránok, ktorý ako obetné zviera symbolizuje odpustenie hriechov.

Kríž

Typickým kresťanským znakom Veľkej noci je kríž, na ktorom bol Ježiš Kristus ukrižovaný. Ďalším je oheň symbolizujúci víťazstvo dobra nad zlom a sviečka, ktorá berie plameň z veľkonočného ohňa a je vnímaná ako symbol vzkriesenia Ježiša a nového života.

Charakteristickým pohanským prvkom, ktorý zasiahol do sviatostí Veľkej noci, je vajíčko. Vajce alebo v niektorých krajinách kuriatko symbolizuje plodnosť a zrod nového života. Výrazné vplyvy folklóru sa dajú pozorovať predovšetkým na tradícii maľovania kraslíc, ktorými si ženy zdobia domácnosti alebo ich ponúkajú kupačom do daru. Veľkonočný zajac je ďalší pohanský symbol a znamená príchod jari.

Veľká noc na Slovensku

S určitosťou sa dá povedať, že priebeh Veľkej noci na Slovensku má skutočne svojrázny charakter. Tradičné poňatie osláv, ako vo väčšine krajín, pripadá na pondelok, kedy sa od skorých ranných hodín otvárajú dvere domácností, aby privítali príbuzných a dobrých známych. Na Veľkonočný pondelok víta hostí čisto ženské osadenstvo rodiny, mužská časť putuje z rodiny do rodiny, od dolných susedov k horným, a rozdáva vinše, piesne, kvapky voňavky, vedrá vody, a ako je dobre známe, aj bitku, viľágoš, výprask, mastenicu… adresne určenú len pre zadky hostiteliek. Studenou vodou si ženy vyslúžia pevné zdravia do nového roka a šibačkou pružnosť a silu, ktorú v sebe nesú mladé vŕbové prúty.

Slovensko

Celá mužská lopota je štedro odmenená pohostením v tradičnom veľkonočnom duchu. Domov si kúpači odnášajú maľované vajíčka, farebnú stužku pripevnenú na konci korbáč a snáď aj nejaký ten peniažtek určený len pre tých najmenších kúpačov.

Veľká noc v ostatných krajinách

S našimi južnými susedmi máme spoločné hneď niekoľko znakov a tým najvýraznejším je voda. Tak ako sa na Veľkú noc u nás hádzali dievčatá do potoka, v Maďarsku sa vodou nešetrilo a mladé devy končili priamo v rybníkoch. V súčasnosti sa drsná technika prebúdzania životodarnej sily v ženských telách nahrádza niekoľkými kvapkami voňavého parfému.

S našimi západnými susedmi,  s Čechmi,  máme spoločný korbáč, s Moravákmi oblievačku. Kresťanské ponímanie Veľkonočných sviatkov u našich západných susedov začínalo na Zelený Štvrtok. Mládenci sa s řehtačkami (rapkáčom) v rukách vydávali do ulíc, aby s pomocou dobového pohanského nástroja zvolávali ľudí na Bohoslužby. V zmysle starej tradície nahrádzali řehtačky zvuk zvonov, „ktoré utíchli, lebo odleteli do Ríma”. Veľkonočný pondelok v súčasnosti prebieha v podobnom duchu ako u nás. Muži od skorého rána obchádzajú domácností príbuzných a známych s pomlázkou (korbáčom), pričom je dôležité podotknúť, že čím je dlhšia, tým je účinnejšia.

Anglicku a v Amerike je priebeh osláv čisto komerčný a pomerne vzdialený od akýchkoľvek kresťanských duchovných hodnôt ako následok multikulturálneho a multináboženského zastúpenia obyvateľstva. Rodiny s deťmi zvyknú na Veľkonočný pondelok dodržiavať novodobú tradíciu známu pod názvom „egg hunt“. Lov na vajíčka sa odohráva v záhradách, kde deti hľadajú poschovávané čokoládové vajíčka. Angličania milujú všetky sviatky, počas ktorých si môžu venovať karty, a Veľká noc nie je výnimkou. Okrem toho si zvyknú darovať veľké čokoládové vajcia…., a to bez ohľadu na vek obdarovaného 🙂 .

ohne

Hlavným dňom osláv v Nemecku, na rozdiel od väčšiny krajín, je nedeľa. Typickým veľkonočným prvkom v tejto krajine je kladenie vatier a pálenie ohňov, ktoré býva zakončené ohňostrojom. Ďalšou veľkonočnou tradíciou Nemcov je poriadanie jarmokov plných jedla a zábavy v podobe kolotočov. Aj tu sa udomácnil “egg hunt“, a,  okrem hľadania čokoládových vajíčok po zapadnutých kútoch záhrady, sa vajíčko ako symbol Veľkej noci používa na výzdobu domácnosti, predovšetkým záhrad, v ktorých sú stromy obvešané maľovanými kraslicami.

Stromy

Obdobne je to aj v Rakúsku, kde sa k vajíčkovej tradícii pridal aj veľkonočný zajac, ktorý v niektorých domácnostiach plní úlohu pripomínajúcu Santa Clausa…. a veľkonočný zajac v Rakúsku obdarúva deti darčekmi…

Veľkou raritou v slávení Veľkej noci je Nórsko. Okrem toho, že mnohé spoločnosti udeľujú svojim zamestnancom týždňové voľno zvané „Easter break“, sa Nóri vášnivo venujú riešeniu a lúšteniu vrážd a záhad. Noviny a televízia je plná záhad a detektívok, na ktorých dešifrovaní sa podieľajú samotní diváci a poslucháči vo svojich domovoch…, až na tých, ktorí radšej svoje voľno využili na lyžovačku. Inak je nórska Veľká noc v znamení žltej farby a hlavnými symbolmi osláv sú vajíčka a žlté kuriatka.

Zdroj: zahraniční korešpondenti (priatelia v cudzine 🙂 ), wikipedia.org; foto: pixabay.com

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Komentáre

komentáre