nedeľa , 2 októbra 2022
Home / Dieťa / Aktivity / Bobathova ALEBO Vojtova metóda?

Bobathova ALEBO Vojtova metóda?

Rehabilitácie bývajú súčasťou každodenného režimu niektorých detí, najmä v prvých rokoch života. A nielen počas nich. Existuje mnoho cvikov, ktoré sa počas rehabilitácií praktizujú.

Mnohé deti majú prvé roky problémy s poruchou motorického vývoja. Dôležitá je včasná intervencia a diagnostika, pretože napríklad v spojení s hrubou motorikou sa vývin CNS končí okolo 4. roku života.

Nie vždy ide o vrodené poruchy

Ak ide o problémový pohyb na začiatku, zvyčajne ide o vrodené chyby, v mnohých prípadoch sa problémy spájajú s detskou mozgovou obrnou, či jednoducho nízkym svalovým tonusom (problémy so svalstvom, ide o napätia v tkanive, dieťatko má problém s jednoduchou motorikou, jeho svaly sú akoby “mľandravé”, pohyb, chôdza, ale aj napríklad sed je nestabilný, dlhšie im trvá, kým si jednotlivé pohyby ustália a spevnia, nevydržia stabilne stáť, sedieť ), ktorý je prítomný u mnohých detí, kde je problémový svalový tonus, teda svalové napätie. V neskorších rokoch ide najmä o postnehodové stavy. Svalový tonus je:

“reflexné udržiavanie napätia svalu. Poruchy svalového napätia v prvých mesiacoch života dieťaťa môžu signalizovať riziko rozvoja DMO (detskej mozgovej obrny). V neskoršom období signalizujú poškodenie motorických neurónov.” (osevneu.jfmed.uniba.sk)

Či ide o hypertonus, prípadne o hypotonus, v oboch prípadoch je potrebná rehablitácia, teda rôzne cviky, ktoré, samozrejme, určuje samotný lekár. Následkom hyper aj hypotonusu je totiž nesprávny pohyb. A presne to má fyzioterapeut za úlohu zmeniť.

Medzi najznámejšie formy cvičenia patrí Vojtova metóda a v súčasnosti veľmi rozšírená Metóda manželov Bobathových, teda Bobathova metóda.

Metóda je pomenovaná po manželskej dvojici Berthe a Karlovi, ktorí prišli s revolučnou myšlienkou na cviky s deťmi s detskou mozgovou obrnou, ale aj pre ľudí po mozgovej príhode, či akejkoľvek nehode, jednoducho pre všetkých, ktorým sa akýmkoľvek spôsobom narušila nervová sústava a došlo k obmedzeniu pohybu.

Bobathova metóda upravuje svalové napätie a učí dieťatko správnemu pohybu. Dieťa s nesprávnym svalovým napätím totiž tendenčne vykonáva pohyby neprávnym spôsobom a tu potom nastáva problém.

Metóda má dva prvky. Prvým je Handling, teda technika, ktorá umožňuje optimalizáciu napätia svalu. Vďaka nemu dokáže dieťa vykonávať pohyby správne, a najmä je možné vďaka nej cvičiť s dieťatkom aj doma, pri bežných činnostiach.

Ďalším prvkom je Senzomotorická stimulácia, patrí sem cvičenie na najrôznejších labilných plošinách, napríklad na lopte. Z tohto dôvodu je Bobathova metóda úspešná pri liečbe akejkoľvek pohybovej lability.

Aby ste videli, ako vyzerá Bobathova metóda v praxi, v priloženom videu si môžete pozrieť cviky, ktorými dieťatko trénuje správny pohyb státia, kľaknutia si a vstávania bez pomoci rúk.

zdroje:

https://www.rehabilitace.info/rehabilitace/bobathova-rehabilitacni-metoda-jak-funguje/

https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/bobath-koncept

https://www.youtube.com/watch?v=NxVP1oiuplw

Komentáre

komentáre