streda , 22 septembra 2021
Home / Dieťa / 7 kľúčových fráz, ktoré počujete u Montessori učiteľov

7 kľúčových fráz, ktoré počujete u Montessori učiteľov

Maria Montessori bola psychologička, ktorí zaviedla do školského systému v danom období nový systém.

Kritika nie je na mieste

Mnoho ľudí by rado tvrdilo, že ide len o nejaký výstrelok, ale výsledky a celkový proces hovorí za seba. Deti, ktoré sa čo i len dostanú do kontaktu s procesom vyučovania založenom na Montessori princípoch, prinášajú výsledky, ktoré nie sú len pre vyučujúcich a rodičov, ale najmä pre nich.

V dnešnej dobe je dokonca aj na Slovensku mnoho škôl, kde sa stretnete len s prístupom k vyučovaniu od Marie Montessori. Pre bližšiu predstavu máme pár typov fráz, ktoré mnohí učitelia na Montessori školách používajú.

1.Videl/a som, že tvrdo pracuješ

Učebný systém podľa Montessori stavia do popredia nie výsledok práce žiaka, ale proces, akým k nemu dospel. Mnoho učiteľov aj dnes hodnotí to, ako práca žiaka dopadla, no nezaoberá sa tým, ako na výsledku pracoval. Pritom ide o veľmi dôležitú súčasť procesu dosiahnutia výsledku. Už len samotné uznanie, že si dospelý všimol, ako sa dieťa namáhalo, nadrelo, je dobrý krok k tomu, aby si dieťa, žiak uvedomil svoje schopnosti. Uvedomí si, že proces je dôležitý, pretože práve počas neho sa deje to, že sa vôbec nejaký výsledok tvorí. Všíma si tento proces samo a vníma, akým štýlom, akou formou pracuje a taktiež, ak sa výsledok nepodarí tak, ako mienilo, dokáže podchytiť fázy procesu a analyzovať, kde by bolo vhodné urobiť zmenu, ak vôbe nejakú treba. A najmä ho to podporí v entuziazme a v pracovitosti!

2.Čo si myslíš o svojej práci?

Namiesto striktného ohodnotenia práce žiaka sa učitelia v Montessori škole snažia žiaka motivovať k tomu, aby si všímal prácu, ktorú vykonáva a dosiahol seba analýzu a analýzu svojej práce na základe vlastného vnímania. To znamaná, že mu nepovie striktne, akú prácu vykonal, ale snaží sa, aby žiak sám ohodnotil túto prácu.

3.Kde by si to mohol/la nájsť?

Učitelia v Montessori škole sa snažia u detí vytvoriť samostatnosť. Teda sa snažia docieliť, aby samo dieťa premýšľalo a uvažovalo o tom, kde by jednotlivé informácie mohlo objaviť, napríklad aj na základe pospájania si rôznych súvislostí a použitia už získaných vedomostí a logiky.

4.S ktorou časťou by si chcel/a, aby som ti pomohol/la?

Tu ide skôr o vybudovanie istej sebaspokojnosti a sebaistoty u žiakov. Najmä o sebahodnotenie a samostatné ohodnotenie svojích predností a slabostí a na základe toho potom jednotlivé slabosti zdokonaľovať, prípadne prednosti upevňovať a pracovať s nimi. Teda nie že učiteľ povie, na čo dieťa nemá a ktorú časť dokáže samo, ale dieťa samo si podľa vlastného vnímania a posudzovania určí, na čo má a s čím potrebuje pomoc.

5.V našej triede my…(Alebo u nás doma my…)

Dieťa si uvedomuje na základe tohto princípu a frázy, v akej komunite a v akej skupine platia aké pravidlá a zákony. Okrem toho to v dieťati vyvoláva pocit , že do danej komunity a skupiny patrí a je jej plnohodnotným členom.

6.”Neruš ho, sústredí sa”

Zvýraznený je tu prístup k sústredeniu sa. Práve podľa Montessori je sústredenie, koncentrácia kľúčová. Preto mávajú deti v Montessori školách vyhradený čas na koncentráciu bez prerušovania  a rušenia. Ide o vytvorenie si schopnosti sústrediť sa, čím sa dosiahne lepší výsledok, aj proces, ktorým k výsledku dospejú.

7.Sleduj/Nasleduj/Pozoruj svoje dieťa

Nejde tu o autoritatívnosť dieťaťa, ide tu o spoluprácu rodiča a dieťaťa. V praxi: Keď sa s dieťaťom niečo deje, nejako sa správa,rodič ho “nasleduje”, aby prišiel na kĺb tomuto správaniu. Samo dieťa občas nevie ešte vysvetliť svoje správanie, preto je potrebné prísť na to, čo ho k nemu doviedlo.

zdroj: pixabay,mother.ly

Komentáre

komentáre