štvrtok , 18 augusta 2022
Home / Dieťa / 10 prikázaní pre rodičov o výchove a prístupe k deťom

10 prikázaní pre rodičov o výchove a prístupe k deťom

Janusz Korczak. Poľský detský lekár, pedagóg, spisovateľ, psychológ.

Jeho meno symbolizuje odovzdanosť deťom do posledného momentu. Ale nie o tom to bude.

Napriek ťažkému osudu, silný odkaz

Bol zástancom detských práv, neuznával fyzické tresty, ktoré v jeho dobe boli v školách stále prítomné. Viedol sirotinec, venoval sa výchove a vzdelávaniu detí, podporoval ich nezávislosť, tvoril pre ne literatúru.

Napriek tragickému koncu, ktorý ho zastihol, jeho odkaz pre rodičov detí ostal silný dodnes. Mal svoje vlastné pravidlá pre rodičov o výchove a prístupe k deťom.

A práve po jeho smrti ich zoskúpila Sandra Joseph do knihy Loving every child (Miluj každé dieťa) .

Tu sú:

1.Neočakávajte od dieťaťa, že bude plniť vaše ambície. Pomôžte mu stať sa tým, kým je ono samé – a nie tým, kým ste vy.

2.Neočakávajte od dieťaťa, že vám vráti všetko, čo ste do neho investovali. Dali ste mu jeho vlastný život. A ako by vám to mohlo splatiť? Ono dá život ďalšiemu človeku a to je nevratný čin vďačnosti.

3.Nevylievajte si svoj hnev na dieťati a neskôr sa v živote vyhnete nedorozumeniam. Žať budete len to, čo zasejete.

4.Nepozerajte na detské problémy zhora. Všetko v živote nám bolo dané podľa toho, čo dokážeme zvládnuť. Pamätajte, že detský život je rovnako náročný a môže byť dokonca ešte náročnejší, ako ten váš, až pokiaľ dieťa nezíska svoje vlastné skúsenosti.

5.Nezahanbujte deti!

6.Nezabúdajte, že tie najdôležitejšie stretnutia v živote sú stretnutia s deťmi. Venujte im viac pozornosti, pretože nikdy neviete, koho v tej detskej tvári skutočne stretávate.

7.Netrápte sa, že pre svoje dieťa niečo nedokážete urobiť alebo robíte málo. Pamätajte, že málo robí iba ten, kto neurobil všetko, čo bolo v jeho silách.

8.Dieťa nie je tyranom, ktorý ovládne celý váš život. Nie je to len vaše mäso a vaša krv. Je to vzácny dar – Pohár Života, ktorý vám bol daný, preto zapáľte jeho tvorivý plameň.

9.Naučte sa milovať aj cudzie deti. Nikdy nerobte cudziemu dieťaťu niečo, čo by ste neurobili vlastnému.

10.Milujte svoje dieťa, nech je akékoľvek. Netalentované, smoliarske, dospelé. Keď sa s dieťaťom zhovárate, radujte sa, pretože dieťa je sviatok, ktorý je zatiaľ s vami

zdroj obrázkov: Pixabay

Komentáre

komentáre