utorok , 19 jún 2018
Home / Dieťa / Komunikujme s deťmi

Komunikujme s deťmi

Je všeobecne známe, že deti a ich aktivita sú presným odrazom toho, akí sú rodičia. Platí to o aktivite fyzickej, ale aj verbálnej.

Čím ďalej, tým viac sa objavujú deti, ktoré aj po nástupe do škôlky neprehodia veľa slov. Mnoho mamičiek kvôli tomu doslova kolabuje, pretože si nevedia dať rady. Najskôr si však položme otázku: „Nemôžeme za to určitým spôsobom my samy?“

Dieťa, Dievča, Blond, Dlhé Vlasy, Úsmev, Voda

Neodpovedajme len na mimiku a gestá

Po dosiahnutí dvoch rôčkov by malo dieťatko byť schopné poskladať už nejaké to slovíčko a označiť veci, s ktorými prichádza najčastejšie do kontaktu. No veľmi často sa stáva, že na tú vec neustále len ukazuje a my mu samozrejme odpovedáme a keď niečo chce, od nervozity a netrpezlivosti mu tú vec podáme bez toho, aby nám  to povedalo. Robíme správne? Určite nie. Zvykne si na to a potom môžeme darmo očakávať, kedy sa mu rozpletie jazýček. Skúste metódu: Nerozumiem, neviem, nepoznám, nevidím, čo mi ukazuješ, povedz mi to. Bude nútené použiť vlastné ústočká a označiť predmet, ktorý od nás chce, aby sme mu ho podali.

Slovné hádanky a hry

Ďalšou metódou na rozviazanie jazýčka u detičiek sú slovné hry. Je nespočetné množtvo CD, DVD, knižiek, kde takéto hry sú a ktoré sú ľahko zapamätateľné. Najlepšie sú však tie na DVD a CD. Tie dieťatko môže počúvať, sledovať, čo sa mu ľahšie zakóduje do hlavičky.

Dievča, Ranu, Stonky, Dieťa, Portrét

Netlačte na drobčeka

Každé dieťatko začne kombinovať slovíčka vtedy, kedy uzná za vhodné. Porovnávaním a stresujúcim tlakom nič nedosiahnete. Maximálne znepokojíte seba aj dieťatko. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ nezačne samo rozprávať do 3 – 4 rôčkov, až potom treba zháňať odbornú pomoc (logopéda).

Komunikujte s ním, vyžadujte odpovede

Ak chcete, aby sa vaše dieťatko naučilo rozprávať, aby sa naučilo neskôr hlavne správne rozprávať, nepodceňujte komunikáciu. Nerozprávajte sa s ním „bábätkovsky“, používajte slovíčka zreteľne, artikulujte, ono to od vás odchytá. Zvykne  si. Každú vec, s ktorou príde do kontaktu, hneď pomenúvajte. Zakóduje si to.

Keď niečo od neho vyžadujete, snažte sa o to, aby vám aj odpovedalo. Je jedno, či slabične, či rovno slovne. Každý pokrok je pokrok.

Nepodporujte ho v lenivosti

Veľakrát ide v prípade detičiek, ktoré nerozprávajú, o formu lenivosti. Očakávajú, že nemusia toho veľa nahovoriť, pretože mama rozumie a „Ja sa teda namáhať nemusím“. Nie je to tak. Zbytočne mu spomalíte vývin reči. Veľakrát totižto rodič urobí tú chybu, že chce mať čím skôr pokoj, a teda nevenuje reči svojich detičiek toľko pozornosti, koľko by mal. Preto je potrebné zopakovať : Venujte sa mu. Oplatí sa vám to a predídete množstvu stresu.

Nepodceňujte komunikáciu a reč už od útleho veku

To, ako sa nielen k svojej ratolesti správate, ale aj s ňou komunikujete a či vôbec komunikujete, ovplyvní vývin nasledujúcich mesiacov a situácií. Je dôležité opakovať slovíčka a spojenia už v období, keď dieťatko príde na svet a začne vnímať. Mozog je flexibilná vec a hlavne, všeličo je schopné sa doň dostať, zakódovať.

Chlapci, Portrét, Bratia, Ľudia, Šťastný, Dieťa, Osoba

Zhrňme si teraz obdobia, v ktorých a najmä akým spôsobom by sa mala reč u dieťatka vyvíjať:

Do 9 mesiacov: Je to hlavne mimika, gestikulácia, pomaly začína reagovať na slovíčka, rozumie im.

1 rôčik a vyššie: Prvé slabiky, jednoslabičné slovíčka ako mama, tata, nono…

2 rôčky a vyššie: Ideálna je už tvorba jednoduchých krátkych viet, aby vedelo vyjadriť svoje potreby.

3 a vyššie: Správna artikulácia, výslovnosť, rozvité súvetia, vety. Dieťatko začína byť schopné viesť konverzáciu. Tým sa  to však nekončí. Správne artikulovať a vyslovovať, to vyžaduje ešte veľa práce a prakticky si na to drobček zvyká a cvičí až do obdobia 6 – 7 rôčkov, teda až do nástupu do školy.

zdroj: pixabay.com

To máte tak. Rada píšem, rada premýšľam, rada sa informujem, rada sa zhováram o všetkom možnom… A ešte radšej toto všetko posúvam ďalej. 🙂

Komentáre

komentáre